Stručně o tom, jak rozptýlit teplo LED záplavového světla

Ve venkovním osvětlení světlometů hrají důležitou roli domácí bezpečnostní světla.Některé zvláštní příležitosti, jako je osvětlení náměstí, křižovatek, určitých míst atd., je kvůli jejich zvláštnosti nebo požadavkům na osvětlení někdy často potřeba vysoce výkonné osvětlení.V minulosti mnoho osvětlovacích projektů používalo vysoce výkonné vysokotlaké sodíkové výbojky se strukturou více hlav lamp, aby vyhovovaly potřebám osvětlení.

Kvalita zářiče lampy je primární problém, který přímo ovlivňuje velikost světelného rozpadu.Tři základní způsoby technologie odvodu tepla a přenosu tepla svítidla jsou: vedení, proudění a sálání.Tepelný management také vychází z těchto tří aspektů, které se dělí na přechodovou analýzu.A analýza v ustáleném stavu.Hlavní přenosovou cestou radiátoru je odvod tepla vedením a konvekcí a nelze ignorovat odvod tepla sáláním při přirozené konvekci.Svítidla většinou využívají vysoce výkonné LED diody.

Briefly on how to dissipate the heat of LED flood light

V současnosti je světelná účinnost komerčních vysoce výkonných LED diod pouze 15 % až 30 % a většina zbývající energie se přeměňuje na tepelnou energii.Pokud tepelnou energii nelze účinně odvádět, povede to k vážným následkům.Vysoká teplota sníží světelný tok a světelnou účinnost LED, způsobí červený posuv světelných vln, barevný nádech a také způsobí špatné jevy, jako je stárnutí zařízení.Nejdůležitější je, že životnost LED bude exponenciálně zkrácena v důsledku světelného rozpadu LED nebo jeho životnosti.To přímo souvisí s teplotou jeho přechodu.Pokud není odvod tepla dobrý, teplota přechodu bude vysoká a životnost bude krátká.Podle Arrheniova zákona se životnost prodlouží 2x za každých 10°C poklesu teploty.


Čas odeslání: 28. září 2021